Forebyggende Helbredsundersøgelser og Livsstilssamtaler

 

Ansvarlig for dette speciale er Leif Skive, Direktør for Amadeus Speciallægerne og Speciallæge i Almen Medicin, Idrætslæge

Helbredsundersøgelse

Amadeus Speciallægerne er specialiseret i Forebyggende Helbredsundersøgelser og Livsstils-samtaler og udfører Helbredstjek for både private og virksomheder.

Formålet er at klarlægge, om din daglige livsførelse indebærer risiko for livsstilssygdomme – f.eks. forhøjet kolesterol, type 2-diabetes, overvægt, forhøjet blodtryk eller stress – og hvis det er tilfældet at vejlede dig i, hvad du kan gøre for at formindske risikoen.

Vores ambition er at hjælpe dig til Aktiv Sundhed, så du eller din virksomhed kan få et sundt liv.
"Sundhed" drejer sig både om fysisk og psykisk velvære, og derfor fokuserer vi på hele din tilværelse.
Hvis du f. eks. er stress-ramt, tager vi os tid til en grundig stress-test og om nødvendigt også en depressionstest (Hamilton-score) - vi bruger den tid, der er nødvendig uden ekstra udgift for dig.
Information om kroppens "alarmsymptomer" og om kvindens henholdsvis mandens særlige helbredsovervejelser indgår også i forløbet (MAKS-tjek og PLUS-tjek) - se indholdet i de forskellige typer af helbredsundersøgelser i punktet "Sammenlign de 4 former for Helbredsundersøgelser".

Hvordan foregår en Helbredsundersøgelse?

Princippet for undersøgelserne er en videreførelse af det velfungerende koncept, der startede i "Aktiv Sundhed.nu, og som blev videreudviklet i Amadeus Speciallægecenter.
Vi har nu yderligere forbedret konceptet, således at der lettere kan tilbydes supplerende ultralydsskanninger, mammografi og MR-skanninger - i åben skanner.

En Helbredsundersøgelse indebærer både samtaler og undersøgelser.

Under samtalerne gennemgår vi dine eventuelle tidligere og nuværende akutte eller kroniske sygdomme (herunder også sygdom i din nærmeste familie). Vi beskæftiger os også med forhold, der har betydning for livsstilen, f.eks. motionsvaner, arbejdsforhold, holdning til egen vægt, kostvaner og stressbelastning.
Ved samtalen anvendes de fra Amadeus Speciallægecenter velkendte, specielt udviklede interaktive PC-programmer – Livsstilsbarometre og Motionsanalyse.

I forlængelse af samtalerne foretager vi undersøgelser af dit fysiske helbred – herunder har vi mulighed for at teste blodprocenten, lever- hjerte- og nyrefunktionen, blodsukkeret, stofskiftet, kolesterolet, synet og hørelsen samt ultralydsundersøgelse af kredsløbet i benene. En test af lungefunktionen hører også med i rækken af undersøgelser.

Hvis vi ud fra samtalen eller undersøgelsen vurderer, at der er behov for en ændring i din livsstil eller for yderligere undersøgelser, hjælper vi dig med råd og anbefalinger.

For at opnå varige resultater er det vigtigt, at du holder fast i livsstilsændringerne.
Derfor anbefaler vi en kort, opfølgende samtale (15-20 minutter) 3 måneder efter den første undersøgelse.
Denne samtale bruges til at "tage tråden op" fra den første undersøgelse. Hvordan er det gået med at opfylde mål og delmål? Hvordan går det med motivationen? Er der brug for nye initiativer?
Det kan også være relevant at gentage enkelte undersøgelser.

Undervejs i hele forløbet sørger vi for, at du føler dig tryg og får indsigt i din egen livsstil. Vi bruger den nødvendige tid på at give en individuel og engageret rådgivning og behandling.

Amadeus Speciallægerne tilbyder 4 former for Helbredsundersøgelser:


                                              MAKS-tjek
                                              PLUS-tjek
                                              BASIS-tjek
                                              MOBIL-tjek

Alle 4 typer undersøgelser foregår på Amadeus Speciallægernes klinikker, men MOBIL-tjek er specielt udviklet til også at kunne foretages ude på virksomheden.

Vi anbefaler, at du kontakter os for at få råd om, hvilken type undersøgelse, der passer bedst til dig.

Helbredsundersøgelserne foretages udelukkende af speciallæge Leif Skive, som har mange års erfaring i rådgivning om livsstilsproblemer og sygdomsbehandling. På den måde kan du altid få kontakt med den læge, som kender din sygehistorie - du behøver altså ikke starte forfra hver gang!
Hjerteundersøgelsen (arbejds-EKG) foretages af speciallæge i hjertesygdomme .

I forbindelse med MAKS-tjek og PLUS-tjek udleveres et eksemplar af:

Leif Skive: "Motionsmanualen -
                    motion - nutidens lægemiddel"
Udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning (58 sider - udsolgt fra forlaget)

samt skriftligt materiale vedrørende "alarm-symptomer" og kvindens henholdsvis mandens "særlige helbredsmæssige forhold"


Supplerende undersøgelser

I forbindelse med helbredsundersøgelserne tilbyder vi supplerende ultralydsskanninger:

Bughulens organer - beskriver bl.a. nyrer, lever/galdeveje, bugspytkirtel
og evt. forkalkninger i legemspulsåren (aorta)

Hals - giver oplysning om forkalkning i halspulsårerne, knuder i skjoldbruskkirtlen m.m.

Pungen/testikler - undersøgelse for knuder i testikler, brok m.m.

Mammografi/ultralydsskanning af mammae - undersøgelse for knuder i brysterne

Ved uafklarede symptomer kan vi også tilbyde både røntgenfotografering, ultralydsskanning og MR-skanning af andre legems-regioner samt evt. henvisning til anden relevant speciallæge.
MR-skanningen foregår i åben skanner.

 

Helbredsundersøgelserne og Skanningerne foretages på:

Hjerteklinikken                                               eller                                       Nørmark Privathospital
Helsehuset ved Ballerup Rådhus                                                               Baldersbækvej 5
Hold-an-vej 5 st.                                                                                         2635 Ishøj
2750 Ballerup                                                                                             tlf.: 36 49 87 00
tlf.: 44 97 23 23                                                                                          Se kørselsvejledning på
Se kørselsvejledning på                                                                             www.normarkklinik.dk
www.hjerteklinikken.dk                                                                             (under "kontakt")

Under menupunktet "Informationsmateriale" kan du se Amadeus Speciallægernes brochure
                                                 "HAR DU TJEK PÅ DIT HELBRED?"

Du kan også få brochuren tilsendt ved at henvende dig på tlf.: 20 40 26 44

Flash 3
amadeuslaegerne.dk Tornekrogen 38 3500 Værløse Phone: +45 20402644 info@a-laegerne.dk

Amadeus

design, graphics, coding

I design, I do graphics, I code

http://amadeuslaegerne.dk/artikel.asp?id=1057&mid=25