Prispolitik

 

Alle undersøgelser og behandlinger, som foretages på Amadeus Speciallægernes klinikker, afregnes i henhold til denne prisliste.

Nogle af de ydelser, som foregår i Amadeus Speciallægernes regi, f.eks.:

Stressforebyggelse og -håndtering / Personlig Coaching
Psykologi og Smertebehandling
Rygestopkurser
Diagnose og behandling af sygemeldte borgere/patienter
Foredragsvirksomhed
med flere

er ikke prissat i listen, fordi prisen først afgøres efter en indledende samtale, hvor omfanget af indsatsen bedømmes.
På denne måde opnås den mest rimelige prisfastsættelse.

Undersøgelser og behandlinger foretaget hos de eksternt tilknyttede speciallæger afregnes direkte hos de pågældende læger, men prisoverslag kan gives ved henvendelse til tlf.: 20 40 26 44.

Priserne er gældende fra maj 2012 og til ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.

Flash 3
amadeuslaegerne.dk Tornekrogen 38 3500 Værløse Phone: +45 20402644 info@a-laegerne.dk

Amadeus

design, graphics, coding

I design, I do graphics, I code

http://amadeuslaegerne.dk/artikel.asp?id=1089&mid=33