Marie Søfelt

 
Uddannelse og baggrund:
Kandidateksamen i psykologi i 1992 og autoriseret psykolog i 1995.
Specialist i 2001, suppleret med en coach-uddannelse i London 2006.
Marie Lück Søfelt har arbejde med psykosomatiske tilstande på Rigshospitalet på Hæmatologisk afdeling og i Finsen Centret, samt fra egen klinik.
Afsluttede i 1997 et psyko-social forsknings projekt støttet af Kræftens Bekæmpelse.
Marie Lück Søfelt har siden 1996 arbejdet med arbejds- og organisations psykologi i forbindelse med lederudvikling.
Marie Lück Søfelt har siden 1994 har egen deltids klinik og arbejdet både med psyko-somatiske og mere arbejdsrelaterede problemstillinger.


Kursusvirksomhed, undervisning og foredrag
Talrige formidlingsopgaver omhandlende en bred vifte af psykologiske emner.
Supervision- og undervisning af læger, sygeplejersker, psykologer, social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og psykologiske strategier.

Flash 01
amadeuslaegerne.dk Tornekrogen 38 3500 Værløse Phone: +45 20402644 info@a-laegerne.dk

Amadeus

design, graphics, coding

I design, I do graphics, I code

http://amadeuslaegerne.dk/artikel.asp?id=1138&mid=39