Leif Skive

 

Leif Skive

Speciallæge i Almen Medicin
Idrætslæge
Direktør for Amadeus Speciallægerne.

Uddannelse
Lægevidenskabelig embedseksamen i 1977, Københavns Universitet

Omfattende klinisk uddannelse på bl.a. Gentofte Amts sygehus, Næstved og Hillerød sygehus og efterfølgende i almen praksis sektoren.

Speciallæge i Almen Medicin med egen praksis i Hillerød fra 1985 til 2004.

Eget firma "Aktiv Sundhed.nu", som beskæftigede sig med forebyggende helbredsundersøgelser for private og firmaer fra 2004 til 2007.

Firmaet videreførtes under Leif Skives ledelse som Amadeus Speciallægecenter fra 2007 til 2010.

Overlæge på Privathospitalet Hamlets Sundhedscenter i 2011 - reorganisering af hospitalets helbredsundersøgelser.

Diplomuddannet Idrætslæge fra Dansk Idrætsmedicinsk Selskab.

Lægefaglige medlemskaber
Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL)

Dansk selskab for Almen Medicin

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

Dansk Selskab for Fysisk Aktivitet og Sundhed

Dansk Rejsemedicinsk Selskab


Bogudgivelser:
"Motionsmanualen" med tilhørende netbaseret Motionsrecept.
Komiteen for Sundhedsoplysning 2003

"Fra Overgang til Overskud"
- om motion, kost og hormoner
Komiteen for Sundhedsoplysning 2006

Artikler:
Fagpresse, dagspresse, foreningsblade og netbaserede medier
Gennem flere år fast skribent i aviser og ugeblade.


Kursusvirksomhed, undervisning og foredrag
Medgruppeleder, undervisningsassistent på Forskningsenheden for Almen Praksis i København

Gennem de sidste 15 år idéudvikling, planlægning, ledelse, undervisning og foredragsvirksomhed på talrige kurser i forbindelse med kongresser, enkeltarrangementer og stævner.
Aktiviteterne omfatter både lægefaglige sammenhænge og arrangementer for ikke-fagfolk som f.eks. patientforeninger, Amter/Regioner, Kommuner, børneinstitutioner
DGI, DIF, Idrætsforeninger, ARTE, AOF og DOF.

Udviklet PC-baserede interaktive E-learnings redskaber.

Udviklet konceptet AktivSundhed.nu til mobile Helbredstjek i virksomheder – konceptet videreførtes i Amadeus Speciallægecenter og nu i Amadeus Speciallægerne.

Konsulentaktiviteter
I følgegruppen for DFIF´s (Dansk Firmaidrætsforbund) Sundhedcertificering af Arbejdspladser
I redaktionsgruppen for bladet Krop & Fysik

Rådgiver for Sundhedsguiden i spørgsmål om Forebyggelse og Sundhed.

Priser
Bone and Joint Decade
2005 Copenhagen
Hæderspris
"Hædersprisen tildeles personer, som har gjort en ekstraordinær indsats indenfor området bevægeapparatet."

Mahlerprisen – de praktiserende lægers ærespris, 2006.
"Mahlerprisen gives som uansøgt hædersgave til en praktiserende læge, der har ydet en særlig indsats for udviklingen af praksissektoren, f.eks. kvalitetsudvikling eller undervisning."

Flash 3
amadeuslaegerne.dk Tornekrogen 38 3500 Værløse Phone: +45 20402644 info@a-laegerne.dk

Amadeus

design, graphics, coding

I design, I do graphics, I code

http://amadeuslaegerne.dk/artikel.asp?id=1107&mid=39