Medicinske sygdomme, lungemedicin og allergologi

 

Konsulent for dette speciale er
Klaus Richter Larsen, speciallæge i Medicinsk Allergologi,
Vibeke Backer, specialæge i Medicinske lungesygdomme samt
Peter Lange, speciallæge i Medicinske lungesygdomme .

Medicinsk Allergologi beskæftiger sig med luftvejssygdomme som astma og høfeber, men også med alle former for overfølsomhed, fx overfor fødevarer, lægemidler og insektstik. Også overfølsomhed i forbindelse med eksem (fx. atopisk eksem/børneeksem), nældefeber (urticaria) og allergiske hævelser (angioødem) samt alvorlig allergisk shock hører til i dette speciale

Medicinske Lungesygdomme omfatter en lang række tilstande i øvre og nedre luftveje samt lungehinder. Blandt de mange sygdomme kan nævnes KOL (også kaldet "rygerlunger"), lungekræft, komplicerede lungeinfektioner, tuberkulose, lungefibrose og obstruktiv søvnapnø.

Flash 01
amadeuslaegerne.dk Tornekrogen 38 3500 Værløse Phone: +45 20402644 info@a-laegerne.dk

Amadeus

design, graphics, coding

I design, I do graphics, I code

http://amadeuslaegerne.dk/artikel.asp?id=1066&mid=25