Stressforebyggelse og –håndtering / Personlig coaching

 

Konsulent for dette speciale er
Marie Søfeldt, Psykolog, aut., Specialist og supervisor i Arbejds- og Organisations Psykologi

 og

Mette Fisker, Personlig coach (ICF certificeret), Personalerådgivning, Leder- og personaleudvikling.


Stress er efterhånden et problem for mange mennesker. På Amadeus hjælper vi til et liv uden stress - både for dig som enkeltperson eller som medarbejder i en virksomhed.

Det er vigtigt at skelne mellem stress og travlhed. Mange tror, de er stressede, selvom de blot har travlt, og det er vigtigt at være opmærksom på, at de fleste trives fint med travlhed og et stort arbejdspres.

Stress er ikke en sygdom, men en risikofaktor. Kort kan stress defineres som en tilstand, hvor

kravene eller forventningerne til egen formåen overstiger ressourcerne

Kravene kan være arbejdsmæssige eller private – fysiske eller følelsesmæssige.
Ressourcerne er tid og økonomi samt fysisk og psykisk overskud.
Alt efter i hvilken grad kravene overstiger ressourcerne, kan personen opleve modgangen som enten en udfordring eller en belastning.
Kortvarig stress er en livsnødvendig egenskab, som er en betingelse for menneskets overlevelse.
Ved reaktionen frigøres en række hormoner – bl.a. adrenalin og kortisol – som er livsvigtige i en akut situation.
Langvarig, kronisk stress kan medføre sygdom og i værste fald død pga. den øgede risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom, depression eller andre kroniske sygdomme.

Forløbet omkring Stressforebyggelse og -håndtering omfatter først og fremmest en lægelig vurdering med henblik på at udelukke legemlig sygdom som årsag til symptomerne. Det er vigtigt, at lægen danner sig et indtryk af din samlede livssituation og personlighedstype, før det kan fastslås, hvorvidt der er tale om stress.
I tilfælde af stress tilrettelægger vi et forløb, der består af en række samtaler med en psykolog og/eller coach – afhængig af din specifikke situation.
Vi afdækker årsagerne til stress og udarbejder en handlingsplan, som bl.a. indebærer en grundig opfølgning efter samtalerne.
Forløbene kan både gennemføres på Amadeus Speciallægernes klinik og i din virksomhed.

Et samtaleforløb inkluderer 10 konsultationer à 1 1/2 time over en periode på 2-3 måneder. Forløbet omfatter opfølgning, efter arbejdet er påbegyndt på ny.
Både den stressramte og lederen bliver inddraget i samtalerne, og den samlede situation bliver drøftet med henblik på at skabe de mest optimale forhold for at vende tilbage til arbejdet. Samtalerne fokuserer bl.a. på at afdække forventninger og ambitioner.
I forløbet kan det blive relevant at inddrage den stressramtes ægtefælle eller sammenlever.
Erfaring viser, at fokus på mønstre i parforholdet og den støtte, partneren kan give, kan lette processen med at komme videre og tilbage til det normale liv.

Kurser og foredrag
Ud over behandlingsforløbet omkring Stressforebyggelse og -håndtering tilbyder Amadeus Speciallægerne foredrag og kurser, som behandler stress-problematikken.

Foredraget henvender sig til alle medarbejdere i virksomheden og inkluderer råd til ledelsen om en kortlægning af stressfaktorer og udarbejdelse af en stresspolitik

Kurset varer 3 timer og omfatter en gennemgang af:

• Symptomer på stress

• Gruppearbejde: Hvordan kan vi "stresse af" i virksomheden og have det godt med det? Hvad sker der, hvis vi ikke gør det?

• Gennemgang af behandlingsmuligheder

Kurset kan afholdes enten om dagen eller som et fyraftensmøde, evt. med ægtefæller.
Underviserne vil være en speciallæge i Almen Medicin og en psykolog/coach.

Leif Skive, speciallæge i Almen Medicin. Leif Skive har gennem en årrække afholdt kurser og foredrag om livsstilsygdomme, herunder også stress-problematikker.

Anette Skriver, psykolog, har stor undervisningserfaring i ændring af livsstilsvaner, herunder også stress. Anette Skriver har praktisk erfaring både fra egen psykologisk klinik og tværfagligt arbejde i sundhedscentre og på hospitaler.

Marie Søfeldt, psykolog og coach-uddannet, har stor erfaring inden for arbejds- og organisationspsykologi i forbindelse med lederudvikling. Marie Søfeldt har praktisk erfaring fra egen klinik og talrige formidlingsopgaver om en bred vifte af psykologiske emner, bl.a. stress.

Mette Fisker, uddannet personlig coach (ICF certificeret). Mette Fisker er tidligere Customer Relations Director og har siddet i ledelsesgruppen for et stort multinationalt medicinfirma. Hun har stor erfaring med personlig coaching – også på ledelsesniveau – og driver i dag egen konsulentvirksomhed inden for leder- og personaleudvikling.


Flash 01
amadeuslaegerne.dk Tornekrogen 38 3500 Værløse Phone: +45 20402644 info@a-laegerne.dk

Amadeus

design, graphics, coding

I design, I do graphics, I code

http://amadeuslaegerne.dk/artikel.asp?id=1053&mid=25